Welke vragen stel je als accountant om ondernemers een spiegel voor te houden?

Een onderneming opstarten vanuit de combinatie van frustratie en opportuniteit … Zo zijn er wel meerdere mensen die een bedrijf vanuit deze drijfveren uit de grond stampen. Jeroen Meens maakte als ondernemer vanuit de technologie sector de overstap naar de accountancy, en is een mooi voorbeeld van een ondernemer die vanuit een ondernemersmindset Cynex heeft opgericht.

Hun missie is om kmo’s te gidsen in groei. Ze profileren zichzelf bewust niet als een accountantskantoor. De insteek is altijd geweest om ondernemers te begeleiden doorheen de verschillende groeifasen van hun onderneming. Boekhouding is daar slechts een onderdeel van en is er pas later bijgekomen omdat dit noodzakelijk is om de juiste koers te varen en de noodzakelijke vragen te stellen:

  • Waar wil je naar toe?
  • Hoe richt je vervolgens jouw organisatie (“de mensen”), uw strategie en uw financiën in?

Cynex verbindt als het ware de Vent, de Tent en de Cent met elkaar.

Hun motto is: “winst is maar het gevolg van de zaken juist aan te pakken.”

Wat wil je zijn voor wie?

“In de eerste jaren hebben we veel moeten investeren om ons verhaal naar buiten te brengen, zonder dat er direct rendement tegenover stond. Maar als je een écht verhaal wil uitbouwen, moet je door die fase. We geloofden in onze missie en bleven doorzetten.” aldus Jeroen.

“Anders dan een klassiek accountantskantoor zochten we mensen die ze wilden opleiden in business denken. Net zoals elk bedrijf kwamen op een bepaald punt tot een identiteitscrisis waarbij je jezelf dé hamvraag stelt: wat wil je zijn voor wie? Als je hier té lang niks mee doet, kom je in de zogenaamde “crash en burn”. Durf je daarentegen jezelf te confronteren met deze vraag en op zoek te gaan naar antwoorden, kom je uit deze crisis.” Jeroen kadert dit in de Entrepreneurial Life Cycle.

Het belang van de “vrouw of de vent”

“Vanuit Cynex willen we medewerkers leren om te detecteren in welke fase hun klant (de ondernemer) zich bevindt. Want bedrijfsleiders helpen in het voorkomen of overwinnen van een identiteitscrisis is cruciaal voor een duurzaam bedrijf. 40% van de ondernemers botsen tegen de muur met hun firma door een gebrek aan zelfkennis. Daarom komt de vrouw of de vent op de eerste plaats.

Wat zijn de 5 belangrijkste elementen in deze context?

  1. Je hebt een duidelijk antwoord op waarom je ondernemer bent geworden
  2. Wat zijn jouw belangrijkste ondernemerskwaliteiten?
  3. Op welke punten heb je externe ondersteuning nodig?
  4. Wat is het doel dat je wil bereiken.
  5. Staat jouw partner achter de ambitie van jouw ondernemersplannen?

Jeroen is ook overtuigd van het belang om af en toe te déconnecteren. “Er wordt door heel veel kmo’s nog gestuurd vanuit het buikgevoel. Groei overkomt de meeste bedrijven. Zo laten ondernemers zich té vaak opslorpen door de dagdagelijkse activiteiten binnen de onderneming, terwijl ze af en toe wat afstand zouden moeten nemen. Ze starten meestal wel met een business plan, maar verliezen dat al snel uit het oog. Om beslissingen te nemen over investeringen en personeel aan te sturen, is het nodig om bepaalde langetermijndoelstellingen na te streven. Ondernemers moeten zich regelmatig afvragen waar ze over 5 of 10 jaar willen staan.

Boekhouder als boeman

Daarnaast hebben vele zaakvoerders te weinig financiële of boekhoudkundige kennis. Daarbij is ook de relatie met hun boekhouder niet altijd optimaal. Ze zien hun boekhouder te vaak als een boeman. Ze hebben hem nodig om papieren te deponeren, hun boeken bij te houden maar tot een gesprek komt het niet. Daardoor worden de cijfers niet gebruikt om de onderneming bij te sturen.

Een inspirerend pleidooi om bedrijfsleiders van accountantskantoren bewust te maken van de nood om ondernemers een spiegel voor te houden. Zowel op business vlak als op persoonlijk vlak.

Bedankt Jeroen voor jouw inspirerende uiteenzitting.

Jeroen Meens was één van de inspirators tijdens de Accountancy Tour, een initiatief van Accademy. Dit is een 2-daagse voor bedrijfsleiders van accountantskantoren die heel open en in alle vertrouwen met elkaar sparren over de uitdagingen in de sector. Onze volgende Accountancy Tour gaat door in november.

 

Categories: Events, Nieuws