Management Drives, vanuit de kracht van mensen

Doelstelling workshop?

1. De medewerkers van jouw kantoor leren elkaar op een andere manier kennen. Ze (h)erkennen elkaar sterktes en groeipunten
2. Daardoor tonen ze onderling meer begrip voor elkaar wat de communicatie vlotter doet verlopen.
3. Ze leren de drijfveren en intenties van elkaar beter inschatten waardoor er een (nog) betere teamspirit ontstaat

Hoe werkt het?

1. Elke medewerker krijgt enkele weken voor de workshop een vragenlijst met 20 vragen die ze moeten invullen.
De methodiek die gebruikt wordt is Management Drives. In bijlage kan je hier meer over lezen.

2. Op basis van de antwoorden wordt er een persoonlijkheidsprofiel opgemaakt (op basis van 6 kleuren) die we tijdens de teamworkshop bespreken.

Iedereen krijgt inzicht over:
> wat zijn mijn drijfveren?
> wat is mijn leiderschapsstijl?
> waar heb ik een hekel aan?
> waar krijg ik (geen) energie van?
> wat verandert er als ik onder stress sta?

3. Er wordt een groepsprofiel aangemaakt die de sterktes en valkuilen van jullie team in kaart brengt.

Wat is het eindresultaat van de workshop?

> Op het einde van de workshop kent iedereen elkaars profiel.
> Er is op een open en vertrouwelijke manier met elkaar gesproken over iedereen zijn sterktes en valkuilen.
> Elke medewerker krijgt een handboek mee naar huis waarin hij/zij alles kan nalezen over zijn/haar persoonlijk profiel
> Ze kunnen via de Management Drives app hun profiel altijd raadplegen
> Er wordt een gedragen actieplan opgemaakt om bepaalde teamdoelstellingen te bereiken

Wat na de workshop?

Op basis van het eindresultaat zijn er verschillende vervolg mogelijkheden:

> missie/visie/strategie oefening
> werken rond de identiteit van je kantoor?
> herverdeling van de rollen binnen jouw kantoor
> vergaderingen en overleg momenten herbekijken
> de klant beter leren kennen
> wat is de focus of moet de focus worden?
> duidelijke positionering
> hoe kunnen we een (h)echter team worden?
> …

Ik heb dit jaar al enkele workshops gegeven bij accountantskantoren met heel enthousiaste reacties.

Ontwikkel jouw kantoor en jouw team vanuit de kracht van mensen

Ontwikkel jouw kantoor en jouw team vanuit de kracht van mensen. Management Drives ondersteunt kantoren bij het behalen van hun doelstellingen. En het ondersteunt teams om de samenwerking te verbeteren.

Contacteer Bert via bert@accademy.be voor meer info.